PŘISPĚJTE A POMOZTE

PŘISPĚJ A SPAS S NÁMI SVĚT

Přispěj 50Kč a podpoř tak osoby se získaným poškozením mozku.

Tvůj příspěvek bude použitý na úhradu rehabilitace osob, které se snaží po například mrtvici nebo úrazu hlavy

vrátit do aktivního života.

Jako bonus Ti samozřejmě každý měsíc pošleme Antistresového guru, aby ani vás stres taky nedostal.

 

 

Řekni stres je preventivním a zároveň fundraisingovým projektem neziskové organizace ERGO Aktiv

ERGO Aktiv poskytuje komplexní rehabilitační služby lidem po získaném poškození mozku a pomáhá jim v návratu do aktivního života. V neposlední řadě se věnuje aktivitám z oblasti prevence, čímž reaguje na zvyšující se výskyt cévní mozkové příhody v produktivním věku.

Newsletter Řekni stres pomáhá hned dvakrát:

  1. Pomůže Vám bojovat s každodenním chronickým stresem a předcházet tak civilizačním onemocněním.
  2. Výtěžek z newsletteru umožní mladým lidem se získaným poškozením mozku čerpat komplexní rehabilitaci, kterou není možné hradit ze zdrojů zdravotního pojištění.

 

Pokud by Vás o ERGO Aktivu zajímalo více, podívejte se na naše webové stránkyFacebookový profil či krátké video.

Řekni stres, Váš antistresový guru. ERGO Aktiv, o.p.s.Webové stránky vznikly za finanční podpory dotačního programu MZ „Národní program zdraví – projekty podpory zdraví“ pro rok 2017, číslo projektu 10723, název projektu: Řekni stres